Här är våra företagskunder som vi har avtal och samarbetar med.

Vi har avtal med:
·   Älvdalens kommun
·    Idre fjäll
·    Dalarnas försäkringsbolag
·    
Mora Kommun
·    Moderna försäkringar
 
 Övriga företagskunder:
·    Trygghansa
·    Folksam
·    Fortum
·    Bilfinger
·    Fjätervålen    
Kjell Halvarssons Bygg Bondgårdsvägen 1 796 31  ÄLVDALEN
Telefonnummer: 0251-211 78     Mobilnummer: 070-547 02 46     Fax: 0251-211 72
    info@kjellhalvarssonsbygg.se