Projekt

2020 - Takbyte - Älvdalen

takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen
takbyte Älvdalen

Renovering

renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen
renovering Älvdalen

2020 - Plåtslageri - Älvdalen

plåtslageri älvdalen
plåtslageri älvdalen
plåtslageri älvdalen

2020 - Murning av köksspis - Älvdalen

murning Älvdalen
murning Älvdalen
murning Älvdalen
murning Älvdalen

Sporthallen - Älvdalen

Totalrenovering av omklädnings- och duschrummen i Älvdalens sporthall.

2020 - Vårdcentralen - Älvdalen

mattläggning Älvdalen
mattläggning Älvdalen

2020 - Uterum och veranda - Älvdalen

veranda Älvdalen
veranda Älvdalen